SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Ramowy program

 1. Moduł I: Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej – 40 godz.
 2. Moduł II: Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, praw pacjenta, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, ubezpieczenia społecznego oraz praw człowieka – 40 godz.
 3. Moduł III: Doskonalenie metod technik pracy socjalnej – 100 godz.:
  - z osobą – 40 godz.
  - z rodziną i grupą – 40 godz.
  - ze środowiskiem lokalnym – 20 godz.
 4. Moduł IV: Metody oraz techniki tworzenia i oceny projektów socjalnych – 20 godz.
 5. Moduł V: Metody i techniki oceny pracy Socjalnej – 10 godz. 

Wymiar godzin: 210 godz. (170 godz. zajęć stacjonarnych + 40 godz. pracy własnej w formie e-learningu)
 

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Centrum Dydaktyczne IPS jest w trakcie opracowywania programu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szczegółowe informacje na temat II stopnia specjalizacji zostaną zamieszczone po uzyskaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgody na uruchomienie szkolenia specjalizacyjnego.