Cena szkolenia zamkniętego zależy m.in. od liczby godzin, liczby uczestników oraz miejsca odbywania się szkolenia.

Ceny szkoleń specjalizacyjnych zostanie podana w momencie ustalenia szczegółów merytoryczno-organizacyjnych dotyczących specjalizacji.