• : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/filter/filter.module on line 792.
  • : Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/search/search.module on line 725.
  • warning: Illegal string offset 'files' in /modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /includes/menu.inc on line 1523.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /includes/common.inc on line 184.

Warszawskie Spotkania Balintowskie

  

SYMPOZJUM   NAUKOWO-SZKOLENIOWE 

„DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO”

Warszawa, 06 – 07.06.2015 r.

 

25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego

 

Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie

 Warszawa, 06-07.06.2015r.

  

Organizatorzy: Instytut Psychosomatyczny w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia UJCM, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

  

Zapraszamy do udziału w kolejnym multi-dyscyplinarnym Sympozjum  dotyczącym postępów medycyny psychosomatycznej ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia jakości terapeutycznego kontaktu z pacjentem. Sympozjum organizowane jest w zapewniającym komfort obrad, Centrum Konferencyjnym Hotelu Best Western Poleczki, ul. Poleczki 40A, w Warszawie.

Program Sympozjum obejmuje sesję plenarną, stanowiącą wprowadzenie do dalszych sesji tematycznych, po której istnieje możliwość uczestniczenia w dyskusji prowadzonej przez uznanych ekspertów z różnych krajów na temat kulturowych i cywilizacyjnych uwarunkowań depresji, lub alternatywa udziału sesjach warsztatowych pozwalających na doskonalenie umiejętności praktycznych. Uczestnicy Sympozjum mogą uczestniczyć w grupowych sesjach Balintowskich dotyczących kontaktu z pacjentem, które przewidziane są dla osób rozpoczynających kontakt z tą metodą, jak również przygotowujących się do pełnienia roli superwizora grup Balinta.

Dzięki udziałowi w organizacji sympozjum Zakładu Psychologii UJCM, specjalizującego się w zakresie tematyki doskonalenia kontaktu terapeutycznego pielęgniarek, organizujemy sesje grup Balinta zarówno dla lekarzy rodzinnych jak i dla pielęgniarek i innych zawodów medycznych.

Wśród znaczących uczestników  sympozjum należy wymienić:  Doc. Sławomira Czachowskiego (Toruń), Dr Eugene Egan’a  (Cork), Doc. Andrzeja Kapustę (Lublin), Prof. Agnieszkę Kulik (Lublin),  Doc. Marka Motykę (Kraków), Prof. Jana Łazowskiego (Kraków), Prof. Francescę Patacchioli (Roma), Prof. Zofię Rosińską ( Warszawa), Dr Olgę Ryszkowską (Lwów), ponadto szereg uznanych psychoterapeutów i liderów grup Balinta jak: Dr Ireneusza Kaflika, mgr Władysława Gazolyszyna (Tarnopol), Dr Marię Rogiewicz, Mgr. Joannę Zgud  i innych.

Podczas sympozjum istnieje możliwość prezentacji prac w formie plakatowej, których streszczenia zostaną zaakceptowane przez recenzentów. Termin nadsyłania prac przedłużono do 25.05.2015r.

W trakcie SESJI POSTEROWEJ mogą być eksponowane postery o następujących rozmiarach:

•           półformat 50 x 70 cm

•           cały format 100 x 70 cm

Streszczenia wystąpień plakatowych należy przesyłać faxem lub e-mailem. Nadsyłane streszczenia plakatów powinny być w następującej formie:

•           imię i nazwisko autora,

•           afiliacja,

•           tytuł pracy (polski i angielski),

•           słowa kluczowe (polskie i angielskie)

•           streszczenie- 1/2 strony maszynopisu

•           czcionka: Times New Roman 12 punktów

 

Sympozjum zorganizowane jest w formie modułowej, pozwalającej na zróżnicowanie czasowe  i finansowe  udziału w obradach. Organizatorzy oferują udział w:

1.      Sesji plenarnej stanowiącej wprowadzenie do sesji tematycznych, - (Oferta I);

2.   Sesji plakatowej wraz z dyskusją (w ramach Oferty I);

3. Zajęciach warsztatowych:

a) Grupa Balinta dla lekarzy rodzinnych- Oferta II (możliwość A)

b) Grupa Balinta dla pielęgniarek- (Oferta II) (możliwość B)

3. Szkolenie superwizyjne – (Oferta III),  organizowane jest dla osób zainteresowanych superwizją treningów balintowskich. W szczególności zapraszamy koleżanki i kolegówz istotnym doświadczeniem w prowadzeniu grup Balinta, zainteresowanych technikamipracy superwizyjnej.

Wystąpienia z sympozjum w tym wszystkie zaakceptowane przez recenzentów streszczenia eksponowanych plakatów, zostaną opublikowane w czasopiśmie: Sztuka Leczenia / Art of Healing. Publikacja w tym czasopiśmie  pozwala na zaliczenie do dorobku  2 punkty w klasyfikacji MNiSW oraz 3,56 punktów - Index Copernicus.

 

                                            

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr. hab. Jan Łazowski

 

Członkowie:

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Kulik

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Dr med.  Eugene Egan

Dr med. Rita Kielhorn

dr hab. Andrzej Kapusta

Dr med. Theo Leydenbach

Prof. nadzw. dr hab. Marek Motyka

Prof. dr hab. Zofia Rosińska

Prof. dr hab. Leszek Szewczyk

Prof. nadzw. dr hab. Bohdan Wasilewski

 

Komitet Organizacyjny 

 

Przewodniczący:

Prof. nadzw. dr hab. Bohdan Wasilewski

 

Sekretarz:

Dr med. Paweł Sala

 

Członkowie:

mgr Monika Smolarek

dr Katarzyna Lech

mgr Katarzyna Piłat-Janiec

mgr Katarzyna Sprycha

 

Uczestnikom Sympozjum przysługuje 5 punktów edukacyjnych oraz zaświadczenie o liczbie godzin czynnego uczestnictwa w Grupie Balinta.

PROGRAM  SYMPOZJUM: 

6 czerwca 2015 (sobota)

Centrum Konferencyjne BEST WESTERN Hotel Poleczki

ul. Poleczki 40A, Warszawa

                   

9.30-10.00    Rejestracja uczestników

10.00-10.30  Otwarcie Sympozjum, Podsumowanie 25-lecie działalności Instytutu  Psychosomatycznego w Warszawie

             Prof. dr hab. Bohdan Wasilewski, IPS, (Warszawa)

Sesja plenarna:      Oferta I-III

Prezentacje wykładowe (sala bankietowa):

10.30-10.50  Komunikacja terapeutyczna – praktyka oparta na dowodach

                       dr hab. Marek Motyka, UJCM, (Kraków)

10.50-11.10  Jakość kontaktu terapeutycznego, możliwości i ograniczenia

Prof. dr hab. Bohdan Wasilewski, IPS, (Warszawa)

11.10-11.30   Endocrine profile of depressive symptoms

                      Prof. dr Francesca Patacholi ( Roma)

11.30-11.45   Dyskusja cz. I

11.45-12.05   Depresja w perspektywie antropologicznej

                      Prof. dr hab. Andrzej Kapusta, (Lublin)

12.05-12.25   Grupa Balinta jako narzędzie doskonalenia zawodowego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lekarzy rodzinnych

                      dr hab. Sławomir Czachowski, (Toruń)

12.25-12.45   Dyskusja cz. II

12.45-13.00 Prezentacja programu „Barometr” oraz Szpitala Leczenie Nerwic  „Wysowa”

13.00-14.00   Lunch z lampką wina

 

Warsztaty i sesje tematyczne:

14.00-15.45  Sesje warsztatowe

Oferta I-          Depresja w perspektywie  antropologicznej (sala bankietowa)

Dyskusja panelowa  z udziałem głosów z sali. Paneliści: Dr Eugene Egan (Cork),  Prof. dr hab. Andrzej Kapusta (Lublin), Prof. Francesca Pataccholi (Roma), Prof. dr hab. Zofia Rosińska (Warszawa),  Dr Lothar Schattenburg (Bad Neustadt),  Prof. dr hab. Bohdan Wasilewski, IPS, (Warszawa),

Oferta II-       (możliwość A) Zajęcia warsztatowe - Grupa Balinta dla lekarzy rodzinnych cz. I Prowadzący:  dr Wojciech Kowalewski (Gdynia),  dr hab. Sławomir Czachowski (Toruń),  (sala konferencyjna nr 1)

Oferta II-       (możliwość B) Zajęcia warsztatowe - Grupa Balinta dla pielęgniarek cz. I Prowadzący: Prof.  Marek Motyka (Kraków), dr Helena Motyka (Kraków)

(sala konferencyjna nr 2)

Oferta III-       Zajęcia warsztatowe – superwizja Grup Balinta cz. I

Prowadzący: mgr Joanna Zgud (Kraków) i mgr Jolanta Jocz (Kraków)

(sala konferencyjna nr 3)

15.45-16.00   Przerwa na kawę i sesja plakatowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Łazowski (Kraków)

16.00-18.00   Sesje warsztatowe i tematyczne  c.d.

  

Oferta II-       (możliwość A) Zajęcia warsztatowe - Grupa Balinta dla lekarzy rodzinnych cz. II Prowadzący: mgr Joanna Cherek- Kowalewska (Gdynia) i dr Wojciech Kowalewski (Gdynia), (sala konferencyjna nr 1)

Oferta II-        (możliwość B) Zajęcia warsztatowe - Grupa Balinta dla pielęgniarek cz. II

Prowadzący: dr Helena Motyka (Kraków); dr hab. Marek Motyka (Kraków),

(sala konferencyjna nr 2)

Oferta III-        Zajęcia warsztatowe - superwizja Grup Balinta cz. II

Prowadzący: dr Ireneusz Kaflik (Częstochowa); Prof. dr Jan Łazowski (Kraków)

(sala konferencyjna nr 3)

18.10-21.00    Kolacja z muzyką w tle w Restauracji Poleczka (dla zainteresowanych udziałem)                              

 

7  czerwca 2015 (niedziela)

Centrum Konferencyjne BEST WESTERN Hotel Poleczki

09.00-11.00     Oferta III-  Zajęcia warsztatowe – superwizja Grup Balinta cz. III 

Prowadzący: dr Maria Rogiewicz (Bydgoszcz)

(sala konferencyjna nr 3)

11.00-11.15     Przerwa

11.15-13.15     Oferta III-  Zajęcia warsztatowe – superwizja Grup Balinta cz. IV

Prowadzący: Prof. dr Bohdan Wasilewski (Warszawa)

(sala konferencyjna nr 3)

13.15                Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

  

Zasady zgłoszeń i rejestracji uczestników:

 - Formularz  Zgłoszenia znajduje się na  dole strony

Instytut Psychosomatyczny w Warszawie, zakładka:http://centrumdydaktyczne.ips.pl/KONFERENCJE

Oferta I-   35,00 PLN brutto - zawiera przerwę kawową (obrady w dniu 06.06.2015)

opcjonalnie: 60,00 PLN brutto - zawiera przerwę kawową i lunch (obrady w dniu     06.06.2015)

Oferta II-  60,00 PLN brutto - zawiera przerwę kawową (obrady w dniu 06.06.2015)

opcjonalnie 80,00 PLN brutto - zawiera przerwę kawową i lunch (obrady w dniu 06.06.2015)

Oferta III- 250,00 PLN  brutto - zawiera przerwę kawową i lunch (obrady w dniu 06.06.2015) oraz przerwę kawową (obrady w dniu 07.06.2015)

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Instytut Psychosomatyczny, ul. Poleczki 40A, 02-822 Warszawa

Tel./fax: 22/33-27-522, e-mail: centrumdydaktyczne@ips.pl

Dla uczestników Sympozjum specjalna cena za noclegi w dniach 05.06- 07.06.2015 r. Informacje i rezerwacje: (+48) 22/33-27-500; mob. (+48) 668 449 299;                   

e-mail: kontakt@hotelpoleczki.pl

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 155 PLN brutto

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 195 PLN brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Spotkanie Balintowskie