Warszawskie Sympozjum Balintowskie


W dniach 16-17 stycznia 2010 roku w Warszawie odbędzie się Warszawskie Sympozjum Balintowskie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.

Styczniowe Sympozjum organizowane jest zarówno dla tych osób, które znają metodę Balinta, jak również dla tych, które dopiero chcą się z nią zapoznać.

Miejscem obrad Sympozjum będzie Hotel Poleczki (Airports Apartaments) przy ul.Poleczki 49.

Zajęcia będą prowadzone w dużych, jak i mniejszych grupach, z uwagi na ich specyfikę. Zajęcia będą prowadzone przez Liderów Grup Balinta.

Więcej informacji na stronie www.balint.pl

Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa drogą mailową na adres: balint@balint.pl.