MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji

22-23 stycznia 2011 roku Warszawa

W dniach 22-23 stycznia 2011 roku w Warszawie odbędzie się konferencja p.t. „Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji” organizowana przez Polskie Towarzystwo Lekarskie ze współpracą Instytutu Psychosomatycznego.

Miejscem obrad konferencji będzie Centrum Dydaktyczne IPS w Warszawie przy ul. Poleczki 49, zaś zakwaterowanie będzie możliwe w Hoteleu Poleczki (Airports Apartaments), zlokalizowanym pod tym samym adresem.

Konferencja „Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji” ma charakter szkoleniowo-naukowy, łącząc sesje tematyczne i warsztatowe dotyczące praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem kompleksowego leczenia i rehabilitacji z uwzględnieniem aspektów psychospołecznych z sesjami wykładowymi i posterowymi dotyczącymi postępów psychosomatyki klinicznej. Konferencja umożliwia spotkanie grup roboczych działających pod patronatem różnych towarzystw naukowych będących współorganizatorami konferencji: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz  European Network for Psychosomatic Medicine.
     Konferencja stanowi kontynuację zorganizowanej w 2009 r. pod patronatem Ministra  Zdrowia Ewy Kopacz, konferencji: Functional Disorders. Comprehensive Treatment and Prevention. Konferencja ta została bardzo pozytywnie przyjęta zarówno przez środowisko naukowe jak i lekarzy praktyków, nakłaniających organizatorów do organizacji kolejnego jej wydania.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konferencji:

www.psychosomaticconference.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.